Beboer

Det burde være en selvfølge at det er mulig å lade bilen på sin egen parkeringsplass.

Slik er det ikke fordi det ikke har vært planlagt ved bygging og hittil ikke et beboer- eller myndighetskrav. Du har kanskje bruk for strøm til bilen din?

Boligkjøpere har forstått at det er blitt viktig å spørre om ladeplass er tilgjengelig. Boligmeglere mener dette gir høyere verdi på boligen.

Styret i ditt borettslag eller sameie bestemmer og beslutter hvordan alt tilrettelegges i fellesarealer, herunder parkeringsområdene. Styret har ansvar for å påse at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Vi ser at etablering av ladeuttak er viktig ha under god kontroll for styret. Det er ikke gratis å etablere infrastruktur (fordelerskap, kabelganger, kabler, ladekontakter).

Lad24 hjelper styret til å finne løsningen som passer best.

«Alle kan få ladeplass»

Last ned og med vår informasjonsbrosjyre til ditt borettslag eller sameies styre.

Last ned brosjyre