Boligutbygger

Moderne boliger forventes å ha et sikkert og fremtidsrettet ladeløsningssystem for Elbiler i nybygg.  Ta kontakt med oss før byggeprosessen av et nybygg igangsettes, da vi kan bidra til optimale løsninger for beboere basert på behov og ønsket løsning.

Vi er produkt- og utstyrsuavhengig og bistår boligutbygger i en total ladeløsning for Elbiler inklusiv driftsløsning for det enkelte boligselskap. Med vår kompetanse, kunnskap og digitale driftssystem sikrer vi såvel boligutbyggere og beboere med optimal og fleksibel ladeløsning. En-til-en kommunikasjon sluttbruker tar vi oss av.

Vi er produkt- og utstyrsuavhengig og bistår boligutbygger i en total ladeløsning for Elbiler inklusiv driftsløsning for det enkelte boligselskap. Med vår kompetanse, kunnskap og digitale driftssystem sikrer vi såvel boligutbyggere og beboere med optimal og fleksibel ladeløsning. En-til-en kommunikasjon sluttbruker tar vi oss av.

Kontakt oss

Sørg for å innfri beboerens og myndighetenes forventninger til ladeplass på parkeringsplassen. Vi leverer effektive løsninger til boligprosjekter og bistår til infrastrukturvalg.

Kontakt oss