BORETTSLAG/SAMEIE

Elbil lading for borettslag og sameier

LAD24 tilbyr Norges mest helhetlig innføringsprosess av ladeløsning for Elbiler, med solid driftssystem for enkel administrasjon, monitorering av ladeløsningssytem og sikkert vedlikehold.

Driftssystemet kan også benyttes til å øke det enkelte borettslag /sameies begrensede ledige El kapasitet, ved å styre lading av Elbiler til natten, hvor normalt El kapasiteten er betydelig større.
Ytterligere Elbiler kan da bli ladet, uten ekstraordinære investeringer på kapasitetsøkninger hos det enkelte borettslag / sameie.

Ønsker mer informasjon

Sørg for å innfri beboerens og myndighetenes forventninger til ladeplass på parkeringsplassen. Vi leverer effektive løsninger til boligprosjekter og bistår til infrastrukturvalg.

Kontakt oss