Gratis Rådgivning ut 2018

Lad24 tilbyr nå gratis veiledning ut 2018. Ta kontakt innen 31.12.2018. Har dere som plan å anskaffe ladeløsning i løpet av 2019-2020? Da kan vi sette oss ned sammen å planlegge et ladenalegg som er tilpasset både beboer og styrets ønske.

Borettslaget, Løvli Natland

Vi har i november 2018 fått den gledelige nyheten om at vi skal levere ladeanlegg i Borettslaget Løvli Natland. Her opprettes det infrastruktur for ladeuttak til totalt 32 parkeringsplasser.

Sameiet Kjøkkelvikveien

Lad24 har i november 2018 fått den gledelige nyheten om at vi skal få levere ladenalegg i sameiet på kjøkkelvikveien borettslag. Her skal det leveres opplegg til 16 ladepunkt.

Storaneset Borettslag

Vi har i november 2018 overlevert ladeløsning til Storaneset Borettslag. Her har vi levert infrastruktur til å dekke montering av elbil-ladere for 113 parkeringsplasser. I forbindelse med utførelse av infrastrukturen ble det også montert 36 uttak for El-billading.