Storaneset Borettslag – Driftsavtale Ladeanlegg

Storaneset Borettslag har signert driftsavtale med Lad24 for sitt ladenalegg til El-biler På bildet fra venstre: Jan-Erik Nikolaisen, Ole Marius Sandberg, John Røsseland, Bjarte Nesse. Styreleder Bjarte Nesse hadde følgende sitat om Lad 24 sin leveranse: «Vi ønsket en fremtidsrettet løsning hvor vi kunne tilby lademulighet for alle, og det har vi fått»

Gratis Rådgivning ut 2018

Lad24 tilbyr nå gratis veiledning ut 2018. Ta kontakt innen 31.12.2018. Har dere som plan å anskaffe ladeløsning i løpet av 2019-2020? Da kan vi sette oss ned sammen å planlegge et ladenalegg som er tilpasset både beboer og styrets ønske.

Borettslaget, Løvli Natland

Vi har i november 2018 fått den gledelige nyheten om at vi skal levere ladeanlegg i Borettslaget Løvli Natland. Her opprettes det infrastruktur for ladeuttak til totalt 32 parkeringsplasser.

Sameiet Kjøkkelvikveien

Lad24 har i november 2018 fått den gledelige nyheten om at vi skal få levere ladenalegg i sameiet på kjøkkelvikveien borettslag. Her skal det leveres opplegg til 16 ladepunkt.

Storaneset Borettslag

Vi har i november 2018 overlevert ladeløsning til Storaneset Borettslag. Her har vi levert infrastruktur til å dekke montering av elbil-ladere for 113 parkeringsplasser. I forbindelse med utførelse av infrastrukturen ble det også montert 36 uttak for El-billading.