Produkter

I forbindelse med etablering av ladeløsning i borettslag/sameie kan vi tilby dere følgende tjenester og produkter.

Total leveranse

Her tar vi et total ansvar vedrørende planlegging, montering og etablere drift.

Løsningsforslag

Utarbeider et løsningsforslag basert på anlegg og krav i borettslag. Dette inneholder en skisse på utførelse, analyse av ledig el kapasitet til ladeformål, forslag til skalerbar utbygging og kostnadsoverslag på utførelse av løsning.

Gjennomføring

Utarbeider underlag for innhente tilbud på aktuelle arbeider, prosjektstyring og kvalitetssikring av utførte arbeider og sikre FDV dokumentasjon på utførelse.

Drift

Etablerer et driftssystem som sikrer kontroll, brukerfunksjoner, sikkerhetsfunksjoner, automatisk avlesning strømforbruk, brukerfunksjoner og øker ladekapasitet gjennom utnyttelse av nattstrøm.

Vi er utstyrsuavhengige og det er kunden som bestemmer hvilke type ladeutstyr en vil benytte.

Ønsker du mer informasjon?

Sørg for å innfri beboerens og myndighetenes forventninger til ladeplass på parkeringsplassen. Vi leverer effektive løsninger til boligprosjekter og bistår til infrastrukturvalg.

Kontakt oss