Morvik Terrasse har i januar 2019 signert driftsavtale med Lad24 for sitt ladeanlegg til elbiler. Det ble gjennomført sluttbefaring av anlegget og styreleder var godt fornøyd med leveransen. I garasjeanlegget er det montert totalt 17 elbil-ladere, og ladesystemet er lagt opp slik at totalt  36 parkeringsplasser kan få lademulighet.