Vi har i november 2018 overlevert ladeløsning til Storaneset Borettslag.

Her har vi levert infrastruktur til å dekke montering av elbil-ladere for 113 parkeringsplasser. I forbindelse med utførelse av infrastrukturen ble det også montert 36 uttak for El-billading.